اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

سید علیرضا موسوی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اعلام این خبر که : تاکنون مقدار 1200 تن کود فله اوره  از مبادهای مختلف  در انبار مرکزی  کود شهید شاملو  تخلیه شده است  که بلافاصله پس از تخلیه ،عملیات کیسه گیری کودهای فله شروع شده است که به جهت تامین به موقع کود ازته استان ، عملیات کیسه گیری با سرعت بیشتری درحال انجام است و همزمان در حین کیسه گیری توسط پیمانکار حمل ، به کارگزاران تحت پوشش استان در حال حمل میباشد .

 وی با اشاره به اینکه فرآیند عملیات حمل، تخلیه و کیسه گیری کودهای فله در انبارهای سازمانی شرکت صورت گرفته است ، افزود در تمامی مراحل کیسه گیری کودهای فله، با نظارت های انجام شده سعی گردید کار کیسه گیری کودهای ارسالی با بهترین کیفیت انجام و در سطح استان توزیع گردد.