خرید تضمینی بیش از ۵۰۰ تن دانه روغنی کلزا در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی به خرید تضمینی ۵۰۰ تن کلزا از کشاورزان اصفهانی اشاره‌ داشت و افزود: امسال نرخ خرید تضمینی دانه روغنی کلزا با ۳۵ درصد افزایش به ازای هر کیلوگرم ۴۶ هزار و ۶۰۲ ریال است که شبکه این محصول را از کشاورزان تحویل و مطالبات آنان را پرداخت می‌کند. وی گفت: لازم به ذکر است کلیه نیاز کودی مورد نیاز کلزا در استان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان تهیه و در اختیار بهره بردارن قرار گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید