توزیع 50 تن کود اوره در شهرستان گرمه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی، از حمل و توزیع 50 تن کود اوره مورد نیاز کشاورزان در شهرستان گرمه استان خراسان شمالی در خرداد ماه سال جاری، از طریق شبکه کارگزاران شبکه توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این شهرستان ،خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید