حضور بیش از یکصد نفر درکارگاه آموزش کلزا دراستان زنجان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از برگزاری اولین کارگاه آموزشی کلزا دراین استان خبرداد .

مهندس عبدالحسین ادیبان مدير شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان زنجان در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومي شركت گفت: این کارگاه  با حضور کارشناس شرکت اورالیس فرانسه آقای فردریک ، کارشناس دانه های روغنی شرکت خدمات حمایتی آقای مهندس ملکوتی وهمکاران ، آقای مهندس ملک احمدی ، آقای دکتر شیر انی رئیس بخش تحقیقات دانه های روغنی کشور ، آقای فخاریان مدیر عامل شرکت کاسپین بذر ، کارشناسان شرکت زنجان و حضور بیش از 100 نفر از کارشناسان ، سازمان جهادکشاورزی مدیران ، سازمان جهادکشاورزی ، معاونین ، و اساتید دانشگاه ، برگزار گردید.

ضمناً در ابتداء گروه، از مزارع pvs و بعضی از مزارع زارعین بازدید و نقطه نظرات خودرا در کارگاه به حاضرین ارائه نمودند در پایان ضمن تایید مزارع کشت شده توسط کارشناسان اعزامی ، وضعیت مزارع بذور هیبرید کلزا به ویژه نپتون را بسیار خوب ارزیابی نمودند 

كد خبر : 55/52/94/1352 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید