کارگزار توزیع کود شیمیایی

کارگزاران توزیع کود شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

72 کارگزار، توزیع کود شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان را در 9 شهرستان استان به عهده دارند.

آقای علیرضا رنجبرضرابی با اعلام این خبر گفت از آغاز سال 1399 تاکنون تعداد 7 عاملیت جدید به درخواست و معرفی جهاد کشاورزی شهرستانهای استان همدان و اخذ مجوز از مدیریت محترم توزیع، حمل و نگهداری دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به کارگزاران توزیع کود شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان افزوده شدند.

آقای رنجبرضرابی گفت در حال حاضر تعداد 72 کارگزار در شهرستان های استان همدان عملیات توزیع کود شیمیایی را بر عهده دارند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید