تامین کود برای تولید 15 تن زیتون در گلوگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین وتوزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای تولید 15 تن زیتون  در شهرستان گلوگاه استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای تولید زیتون شامل کودهای ازته فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید