تامین کود برای 7500 هکتار مزارع مکانیزه برنج در میاندورود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین وتوزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای  7500 هکتار از مزارع مکانیزه برنج در شهرستان میاندورود استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای مزارع مکانیزه برنج شامل کودهای ازته فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید