بازدید در معیت کمیته نظارت، بازرسی و کنترل کیفی کود استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

کارگروه بازرسی و کنترل کیفی استان شامل نماینده ی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بهمراه نماینده اتاق اصناف، نماینده حراست سازمان جهاد کشاورزی، نماینده معاونت بهبود تولیدات گیاهی و نماینده سازمان صنعت و معدن و تجارت، درتاریخ 17 تیرماه سالجاری از کارخانه رویان شیمی پارس بازدید و بازرسی بعمل اوردند و تذکرات لازم طبق دستورالعمل های موجود به این تولید کننده داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید