بازدید از عملیات خوشه آرایی نخیلات نهالستان لاور شرقی خورموج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۵، مرحله دوم بازدید معاون شرکت خانم مهدیزاده، از عملیات خوشه آرایی نخیلات نهالستان لاور شرقی خورموج صورت پذیرفت.

خانم مهدیزاده از پیشرفت عملیات اعلام رضایت نموده و نکات فنی و ضروری، جهت تسریع در عملیات خوشه آرایی را به کارگران توصیه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید