توزیع 35 تن کود کلرور پتاسیم از طریق تعاونی روستایی در آمل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتامین و توزیع 35تن کود کشاورزی  از نوع کلرور پتاسیم در شهرستان آمل در3 ماه نخست سال جاری از طریق تعاونی روستایی تحت پوشش خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود کلرور پتاسیم تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از طریق 4 کارگزار توزیع تعاونی روستایی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان آمل توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید