توزیع 465 تن کود اوره از طریق تعاونی روستایی در بابلسر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتوزیع 465 تن کود کشاورزی  از نوع اوره در شهرستان بابلسر در3 ماه نخست سال جاری از طریق تعاونی روستایی تحت پوشش خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از طریق 4 کارگزار توزیع تعاونی روستایی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان بابلسر توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید