طرح پایلوت تغذیه کودی گندم

عملیات برداشت گندم مزرعه پایلوت تغذیه کودی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

عملیات برداشت گندم مزرعه پایلوت تغذیه گندم استان همدان انجام شد.

آقای علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اعلام این خبر گفت پس از بازدید آقای مهندس کشاورز و هیئت همراه ایشان در روز پنجشنبه بیست و ششم تیرماه 99 عملیات برداشت گندم مزرعه پایلوت شروع شد. 

آقای مهندس ضرابی گفت گندم هر قطعه که با توصیه کودی هر یک از شرکت های تولید کننده در مزرعه پایلوت کشت شده بود بطور جداگانه توسط کمباین برداشت و اطلاعات وزنی آن صورتجلسه شد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان افزود از هر قطعه نیز نمونه گیری بعمل آمد تا برای انجام آنالیز به آزمایشگاه ارسال شود و در نهایت کیفیت گندم برداشت شده نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

آقای ضرابی گفت این طرح که از شهریور سال 98 آغاز شده بود در مهرماه عملیات کاشت با حضور شرکت های خوشه پروران زیست فناور، کشت کار سروین آسیا، تعاونی تولیدکنندگان فسفاته و  نیز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اجرا شد و تا کنون طی چندین مرحله کود پاشی و آبیاری و همچنین بازدید از مزرعه توسط کارشناسان این مدیریت انجام گرفت که در نهایت عملیات برداشت نیز با موفقیت به پایان رسید .

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در پایان از همکاری آقای سید منصور مصطفوی که زمین خود را برای اجرای طرح در اختیار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار دادند و نهایت همکاری و حسن نظر را در این رابطه داشتند تشکر قدردانی کردند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید