ورود کود اوره به استان البرز از بندر امام سهمیه کشتی آرشام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ورود کود اوره به انبارهای سازمانی استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: از محل تخصیص کشتی آرشام مبداء بندر امام محموله کودهای  اوره ارسالی به انبارهای سازمانی رسید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید