گزارش کیسه گیری کودهای فله اوره در استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری:

مقدار 700 تن کود اوره به صورت فله از مقصد هرمزگان به این استان تخصیص و حمل گردیده که در انبار شرکت تخلیه واز مورخ 97/6/6 عملیات کیسه گیری وارسال به کارگزاری های استان شروع و هم چنان ادامه دارد .

با حمل این محموله کشت بهاره زارعین آخرین سرک را دریافت نموده و تا شروع کشت پاییزه دیگر نیاز چندانی  به کود ازته  نخواهد بود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید