استاندارد سازی وزن کیسه های کود شیمیایی در انبارهای سازمانی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان اقای فریدون صفایی و مسئول حراست شعبه در بازدید از انبارهای سازمانی استان از فرآیند استاندارد سازی کیسه های کود های شیمیایی اوره در انبار های سازمانی و دقت بیشتر در توزین رهنمودهای لازم را اعمال نمودند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید