توزیع 50 تن کود سولفات پتاسیم از طریق تعاونی روستایی در بهشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتوزیع 50 تن کود کشاورزی  از نوع سولفات پتاسیم در شهرستان بهشهر در3 ماه نخست سال جاری از طریق تعاونی روستایی تحت پوشش خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود کلرور پتاسیم تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 4 کارگزار توزیع تعاونی روستایی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان بهشهر توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید