توزیع 15 تن کود سولفات پتاسیم از طریق تعاونی روستایی در تنکابن

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتوزیع 15تن کود کشاورزی  از نوع سولفات پتاسیم در شهرستان تنکابن در3 ماه نخست سال جاری از طریق تعاونی روستایی تحت پوشش خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سولفات پتاسیم تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 3 کارگزار توزیع تعاونی روستایی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان تنکابن توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید