توزیع 70 تن کود نیترات آمونیوم سولفات در شهرستان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ از ابتدای سالجاری تاکنون 70 تن کود نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات در شهرستان قزوین توزیع شده است. وی افزود؛ کودهای توزیع شده توسط اتحادیه تعاونی شهرستان قزوین و انبارهای فرعی تابعه صورت گرفته است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید