کود شیمیایی استان همدان

تخلیه 312 تن کود شیمیایی اوره در انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

312 تن کود شیمیایی اوره در محل انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تخلیه شد.آقای علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اعلام این خبر گفت از تاریخ بیست و سوم  لغایت بیست و پنجم تیرماه، از مبداء بندرامام (ره) کشتی آرشام، مقدار 312 تن کود شیمیایی اوره بصورت کیسه در محل انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تخلیه شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید