جلسه تخصیص تسهیلات بانکی به همکاران استان فارس

براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

با عنایت به مکاتبه انجام گرفته از سوی سرپرستی بانک کشاورزی مبنی بر تخصیص تسهیلات به همکاران و با توجه به اطلاع رسانی و دریافت درخواست متقاضیان در مهلت تعیین شده، جلسه ای در تاریخ یکم مردادماه 99 با حضور سرپرست و معاونین شعبه و نمایندگان همکاران برگزار و با درنظرگرفتن تعداد زیاد متقاضیان، برنامه قرعه کشی جهت تعیین 8 نفر از همکاران انجام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید