بازدید ازامکانات فنی متقاضی کارگزاری توزیع نهاده های کشاورزی در شهرستان رودبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از معرفی درخواست کننده کارگزاری جدید در شهرستان رودبار به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان و بازدید از امکانات فنی و رعایت دستورالعمل های جدید اعطاء کارگزاری خبر داد.

محمدی با بیان اینکه شهرستان رودبار منطقه مهم در عرصه کشاورزی استان گیلان میباشد در بحث کشاورزی جایگاه ویژه ای دارد و در زمینه های باغات زیتون، مزارع گندم، جو، کلزا،گیاهان داروئی و... فعالیت دارد. لذا تامین بموقع نهاده های کشاورزی ضرورت دستیابی به جهش تولید میباشد در این راستا رسیدگی به درخواست و جانمایی این کارگزاری براساس دستورالعمل های صادره و رعایت الزامات قید شده در شرف انجام می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید