خدمات شایسته به ارباب رجوع از طریق میز خدمت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

به منظور ارائه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و ارتقاء رضایتمندی و اعتماد کارگزاران، کشاورزان و بهره برداران، اطلاعات و راهنمایی های لازم به مراجعان در ارتباط با امور مربوطه بصورت مستمر توسط کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم ارائه میشود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید