مناقصه عمومی 90000 تن کود شیمیایی اوره،پتروشیمی لردگان استان چهارمحال وبختیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری از مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول ،عملیات حمل وتخلیه 90000(نودهزار) تن کود شیمیایی اوره از مبداء پتروشیمی لردگان خبر داد.

مهندس مسعود میرزایی گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری در نظر دارد کود شیمیایی اوره از پتروشیمی لردگان به مقدار 90 هزار تن در بستر سامانه از طریق در گاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به پیمانکاران واجد وشرایط واگزار نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید