مهندس حمید رسولی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

کشاورزان می توانند برای محصولات کشاورزی غیر اساسی کود اوره دریافت نمایند

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل به نقل از مهندس حمید رسولی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

طی جلسه ای که با دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی داشتیم مقرر شد که کلیه تشکیل ها، اتحادیه ها، انجمن ها، کشت و صنعت ها و تولیدکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی غیراساسی، بتوانند کود اوره مورد نیاز خود را برای مصارف تولید محصولات کشاورزی غیراساسی کشاورزی نظیر سبزی و صیفی، گل شاخه ای، گیاهان زینتی، گیاهان داروئی و نظائر آن با نرخ بورس کالا دریافت دارند.

مهندس حمید رسولی در ادامه افزود: متقاضیان می توانند با دریافت معرفی نامه از سازمان جهادکشاورزی استان خود به مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی مراجعه نموده و معرفینامه لازم برای دریافت کود اوره مورد نیاز را با هماهنگی انجمن صنفی کارفرمائی صنایع پتروشیمی دریافت نمایند.

در روزهای اخیر اخباری مبنی بر مشگلات کشاورزان تولیدکننده محصولات کشاورزی غیراساسی برای تامین کود اوره به گوش رسید که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در راستای انجام خدمت مسئولیت  اجتماعی خود مذاکرات لازم را با انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی به انجام رساند که نتیجه مطلوب حاصل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید