تامین وتوزیع کود اوره در شهرستان دالاهو استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرتیرماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار24تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان دالاهو تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید