بیشترین مقدار توزیع کود اوره تیرماه در شهرستان مانه و سملقان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر افزودند بر اساس آمار ارائه شده از سوی واحد بازرگانی این مدیریت در تیر ماه سال جاری مقدار 600 تن کود اوره در شهرستان مانه و سملقان ، جهت کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی تأمین و توزیع شده است ، که این میزان بیشترین مقدار توزیع کود در سطح شهرستانهای استان خراسان شمالی می باشد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید