انبارسازمانی شهرستان مهران بازدید شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام از بازدید معاون فنی شعبه  از انبارهای سازمانی کود در استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی با اعلام این خبر افزود: معاونت شعبه با حضور در انبار سازمانی کود از فرآیند بارگیری و ارسال کودهای کشاورزی به مقصد کارگزاران استان بازدید بعمل آوردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید