سهمیه اوره شهرستان سربیشه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در تیر ماه سال جاری مقدار 25 تن کود اوره به انبار کارگزاران متقاضی کود شهرستان سربیشه فرستاده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید