برگزاری کارگاه آموزشی مهارت افزایی کارشناسان جهاد کشاورزی

کارگاه آموزشی مهارت افزایی ویژه کارشناسان جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در این کارگاه آموزشی یک روزه که در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با شرکت تعدادی از کارشناسان این شرکت برگزار شد ، مهم ترین موضوعات در زمینه مهارت افزایی در بخش کشاورزی جهت افزایش مهارت کارشناسان در زمینه ترویج و آموزش کشاورزی و انتقال نوآوری های جدید به کشاورزان توسط مدرسان کارگاه آموزشی فراگیران حاضر در دوره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید