تأمین کود 43000 هزار هکتار گندم دیم برداشت شده در شهرستان آوج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین از تأمین کود شیمیایی 43000 هکتار مزرعه گندم دیم برداشت شده در شهرستان آوج خبر داد؛ نقی زاده افزود؛ کودهای تأمین و توزیع شده برای مزارع فوق شامل ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید