عملکرد کمیسیون معاملات استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در چهار ماهه ابتدای سالجاری 15 جلسه در عرصه کمیسیون معاملات استان برگزار شد که مربوط به مناقصه فعالیت های امور خدماتی و پشتیبانی، خدمات حودروی درون شهری، مناقصه حمل و نقل نهاده های کشاورزی، استعلام بهای نیروهای حفاظتی و خردید کالا در بستر سامانه  میباشد. در همه استعلام بها و مناقصه های برگزار شده و در همه مراحل ؛ اعم از بررسی اسناد و شرایط  شرکت در مناقصه و استعلام و بازگشایی کلیه پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) ، انجام شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید