توزیع 360 تن کود اوره توسط کارگزاران خصوصی در آمل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 360تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان آمل در تیرماه سال جاری از طریق شبکه کارگزاری بخش خصوصی تحت پوشش خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 12کارگزار توزیع کود بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان آمل توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید