رعایت پروتکل بهداشتی

رعایت پروتکل های بهداشتی در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ،باعنایت به شیوع ویروس کرونا و وضعیت هشدار در گلستان و اهمیت موضوع و ضرورت اقدامات پیشگیرانه در این خصوص و سلامت همکاران ضمن استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری و هم چنین نظارت بر ورود مراجعین و الزاما استفاده از ماسک، شرکت نسبت به ضدعفونی وسایل مورد کاربرد و راه روها و سرویس های بهداشتی به طور مستمر و روزانه اقدام می کند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید