پروسه کیسه گیری کود اوره فله در انبار 30هزار تنی استان آذربایجان شرقی

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی خبر داد:

با عنايت به ورود مقدار 2000 تن کود اوره فله به انبار سازمانی سی هزار تنی کود در مورخه 97/6/22 مسئول حراست و مسئول انبارها  از نحوه كيسه گيري در انبار ،  توزین دقیق ،  سردوزی و صفافی منظم كود فله بازديد نمودند لازم به ذكر است به منظور نظارت و كنترل كيسه گيري بطور مستمر در راستای حفط حقوق کشاورزان ازكيسه گيري كود فله بازديد بعمل مي آيد.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید