توزیع 35 تن کود اوره توسط بخش تعاونی در جویبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع  35تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان جویبار در تیرماه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از طریق 2 کارگزار توزیع تعاونی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان  جویبار توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید