ثبت مشخصات شرکتهای تفاهمنامه ای در سامانه توزیع هوشمند

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

درجهت اجرا و بهینه سازی سامانه هوشمند و به منظور نظارت وکنترل بر عملکرد تولیدکنندگان و تامین کنندگانی که با این شرکت تفاهم نامه منعقد نموده اند مشخصات شامل ( انواع محصولات تولیدی با درج  شماره ثبت موادکودی – آدرس – شماره تلفن – نمابر – شناسه ملی – کد اقتصادی و مشخصات هویتی صاحبان امضاء) توسط مدیریت بازرگانی داخلی در سامـــانه مورد اشاره ثبت و متعاقبا"بصورت هفتگی آمار ثبتی تولیدکنندگان وتامین کنندگان با آمار ثبت شده توسط کارگزاران و عوامل توزیع مقایسه ومغایرتها پیگیری می شود . لازم بذکر است عملکرد هرشرکت ، ملاک تصمیم گیری درخصوص همکاریهای آتی خواهد بود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید