سهمیه اوره شهرستان قاین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در تیر ماه سال جاری مقدار 100 تن کود اوره به انبار کارگزاران متقاضی کود شهرستان قاین فرستاده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید