جلسه بازگشایی پاکات استعلام بهاء نیروهای خدماتی

جلسه بازگشایی پاکات استعلام بهاء نیروهای خدماتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاوری استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از بازگشایی پاکت های مربوط به استعلام بهاء مجدد نیروهای خدماتی استان کردستان در مورخه  99/5/11 با حضور اعضای کمیسیون معاملات استان خبر داد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید