توزیع کود سولفات پتاسیم پودری و گرانول

توزیع کود شیمیایی سولفات پتاسیم پودری و گرانول در سطح استان مرکزی در سال 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  از تامین و توزیع بیش از 550  تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم پودری و گرانول در سطح استان در چهاماهه نخست سالجاری خبرداد .

سید علیرضا موسوی با اعلام این مطلب افزود :

کودهای تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی بصورت فله در انبارهای سازمانی بوده است که  پس از کیسه گیری و حمل به  کارگزاران توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی جهت استفاده باغات و مزارع  در سطح استان توزیع شد ه است . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید