نشست مدیران و معاونین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

شورای معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان با حضور آقای مهندس نیکبخت رئیس سازمان جهاد کشاورزی ،مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه ،معاونین،مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ،و مدیران ستادی سازمان برگزار شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید