نمونه برداری از کودهای مکشوفه موجود در انبار سازمان تملیکی البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید نمونه برداری کودهای مکشوفه در انبار سازمان اموال تملیکی خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: اعضاء کارگروه پایش استان شامل نماینده تولیدات گیاهی، نماینده حراست، نماینده بازرسی، معاون فنی شرکت، نماینده موسسه خاک و آب از کودهای مکشوفه در انبار سازمان اموال تملیکی نموه برداری نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید