کیسه گیری 158تن کود فله در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از کیسه گیری 158تن کود کشاورزی فله در استان مازندران در تیرماه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای فله کیسه گیری شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از طریق شبکه کارگزاران توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید