بازدید از شرایط انبار درخواست عاملیت جدید کارگزاری در منطقه قراملک شهرستان تبریز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز یکشنبه مورخ 99/5/12،اکیپ پایش کود استان از انبار درخواست عاملیت جدید کارگزاری در منطقه قراملک شهرستان تبریز بازدید نمودند.

مراتب پس از تنظیم صورتجلسه جهت انجام اقدامات بعدی به کمیته فنی توزیع کود استان ارجاع داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید