مناقصه انجام خدمات خودرویی

برگزاری مناقصه انجام خدمات خودرویی در مدیریت استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات

مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام  خدمات خودرویی در مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با هماهنگی دبیر کمیسیون معاملات شرکت( ستاد مرکزی) برگزار و برنده اعلام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید