نمونه برداری از سموم غیر تولیدی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

علی اصغر سلیمی مدیر مجتمع شیمیائی ابیک ( شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ) فرمودند: آزمایشگاه مجتمع شیمیائی آبیک درچهار ماهه اول سال1399 ،نسبت به نمونه برداری تعداد 5 نمونه از سموم غیر تولیدی مجتمع اقدام نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید