ارسال ۷ فقره بارنامه پرداخت شده حمل مرداد ماه شرکت پرستوهای مهاجر نایبند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر 

سرپرست شرکت آقای مهندس رضائی خبر داد:

کرایه ۷ فقره بارنامه شرکت پرستوهای مهاجر نایبند مربوط به حمل کود شیمیایی اوره تولیدی شرکت پتروشیمی پردیس از مبدأ عسلویه به انبار کارگزاران استان بوشهر تا تاریخ حمل ۹۹/۰۵/۰۵، توسط امور مالی به حساب رانندگان واریز و بارنامه های پرداخت شده به تهران ارسال گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید