حمل 642 تن انواع کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : از ابتدای قرارداد حمل (ابتدای مهر98) تا آخر تیر ماه سال جاری مقدار 642 تن انواع کود به انبار کارگزارانی که در فاصله 100-150 کیلومتری قرار دارند، فرستاده شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید