بازدید اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان از بازار آزاد و فروشگاه های غیر مجاز در استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز سه شنبه مورخ 99/5/14 اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان و شهرستان بناب به همراه سایر دستگاههای نظارتی و بازرسی، از بازار آزاد و فروشگاههای غیر مجاز این شهرستان بازدید و ضمن ارائه توصیه های لازم بر عدم فعالیت در شبکه کودهای یارانه دار تاکید کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید