بازدید از کارگزاران شهرستان جغتای، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی 

امید وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی به همراه مسئول حراست این مدیریت در معیت مدیر جهاد کشاورزی و فرماندار و امام جمعه شهرستان جغتای در روز پنج شنبه مورخ 16 مرداد ماه سال 1399 از 2 انبار جدید کارگزاری و دیگر انبار های کارگزاران آن شهرستان بازدید بعمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید