حمل 30/ 31 درصد نهاده از کل حجم قرارداد خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای قرارداد حمل درون استانی ( ابتدای مهر98) تا پایان تیر ماه سال جاری، 31/30 درصد از میزان حجم قرارداد توسط پیمانکار برای کارگزارانی که در فاصله 250 تا 300 کیلومتری از مرکز استان قرار داشته اند، انجام شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید